Skip to main content

Cinsel istismar, bir çocuğun psikolojisi üzerinde yıkıcı etkileri olabilen derin travmatik bir deneyimdir. Bir çocuk cinsel istismara maruz kaldığında, psikolojik refahı tehlikeye girer ve bir dizi duygusal, bilişsel ve davranışsal değişikliğe yol açar. Bu değişiklikler çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir ve çocuğun yaşına, cinsiyetine ve bireysel özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Cinsel istismara maruz kalan çocuklarda görülen en yaygın psikolojik değişikliklerden biri, artan korku ve endişe duygusudur. Çocukta sürekli bir güvensizlik hissi gelişebilir, bu da aşırı tetikte olmaya ve başkalarına güvenmekte zorlanmaya yol açabilir. Ayrıca istismarla ilgili kabuslar, geri dönüşler ve müdahaleci düşünceler yaşayabilirler. Bu durum, çocuğun duygularıyla başa çıkmaya çalışırken içine kapanmasına ve sosyal olarak izole olmasına neden olabilir.

Cinsel istismara maruz kalan bir çocuğun psikolojisindeki bir diğer önemli değişiklik de çarpık bir benlik imajı ve düşük benlik saygısıdır. Çocuk istismardan dolayı kendini suçlayabilir, utanç duyabilir, kirli hissedebilir ve sevgi ve şefkate layık olmadığını düşünebilir. Bu olumsuz benlik algısı, sağlıklı ilişkiler kurma becerilerini etkileyebilir ve suçluluk duygularına, kendine zarar vermeye ve hatta intihar düşüncelerine yol açabilir.

Cinsel istismara maruz kalan çocuklarda bilişsel değişiklikler de gözlenir. Yaşadıkları bunaltıcı sıkıntı nedeniyle konsantre olmakta, öğrenmekte ve bilgileri akılda tutmakta zorluk çekebilirler. Bu durum akademik performanslarını ve genel bilişsel gelişimlerini etkileyebilir.

Bu duygusal ve bilişsel değişikliklere ek olarak, cinsel istismara maruz kalan çocuklar davranışsal değişiklikler de sergileyebilir. Öfkelerini ve hayal kırıklıklarını ifade etmenin bir yolu olarak saldırgan veya yıkıcı davranışlar sergileyebilirler. Alternatif olarak, aşırı uyumlu hale gelebilir ve her ne pahasına olursa olsun çatışmadan kaçınabilirler. Bu davranış değişiklikleri sosyal etkileşimlerine müdahale edebilir ve başkalarıyla sağlıklı sınırlar oluşturmalarını zorlaştırabilir.

Cinsel istismara uğramış çocuklarla çalışan profesyonellerin bu psikolojik değişikliklerin farkında olması ve uygun destek ve müdahaleleri sağlaması çok önemlidir. Terapi, danışmanlık ve destekleyici bir ortam, bu çocukların iyileşmesine ve emniyet, güven ve öz değer duygusunu yeniden kazanmalarına yardımcı olabilir.

Leave a Reply